Terms of payment

1. Hình thức thanh toán

RIVERNET áp dụng các hình thức thanh toán dưới đây:

- Chuyển khoản ngân hàng

- Chứng minh thư nhân dân

- Thẻ cào điện thoại

Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng (VNĐ), trừ hình thức thẻ cào (người nhận thanh toán sẽ nhận mã thẻ và số serie)

 

2. Chu kỳ thanh toán

Thời gian nhận thanh toán là mùng 5 đến mùng 10 hàng tháng. Số tiền thanh toán sẽ căn cứ trên cơ sở đối soát số lượt cài đặt và doanh thu của tháng trước đó trừ đi các khoản giảm trừ nếu có.

Ví dụ ngày 05/08 bạn sẽ nhận được thanh toán của doanh thu phát sinh từ ngày 01/07 đến hết 31/07

 

3. Số tiền thanh toán tối thiểu

- Đối với hình thức chuyển khoản qua ngân hàng và CMT nhân dân, số tiền thanh toán tối thiểu là 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)

- Đối với thanh toán bằng thẻ cào , mệnh giá tối thiểu là 20.000 VNĐ (Hai mươi nghìn đồng)

* Nếu số tiền thanh toán nhỏ hơn số tiền thanh toán tối thiểu thì sẽ được chuyển lũy kế sang tháng tiếp theo

 

4. Ngân hàng chấp nhận và phí thanh toán

Chấp nhận tất cả các ngân hàng, miễn phí đối với Vietcombank. Đối với các ngân hàng khác Vietcombank, phí chuyển tiền phụ thuộc vào ngân hàng và chi nhánh ngân hàng. Đối tác nên tham khảo biểu phí chuyển từ Vietcombank sang các ngân hàng khác.

 

5. Thời gian chuyển tiền

Từ 1 đến 2 ngày làm việc kể từ khi bạn nhận được thông báo đã chuyển tiền

 

6. Thay đổi thông tin thanh toán

Trong khoảng thời gian thanh toán từ mùng 5 đến mùng 10 bạn không thể thay đổi thông tin thanh toán. Mọi thay đổi phải được thực hiện ngoài khoảng thời gian này.

 

7. Chú ý

Để việc thanh toán được thành công, hãy chắc chắn rằng bạn cung cấp thông tin thanh toán là hoàn toàn chính xác. Thông tin thanh toán không chính xác hoặc có traffic gian lận (cheating traffic) có thể gây ra sự chậm chễ thanh toán